Jídelna ZŠ Štěnovice

Aktuální jídelníček

O kvalitní a chutnou stravu se stará tým vyučených kuchařek.

Výběr obědů

Přihlaste se do online systému výběru a placení obědů.

Provozní doba

Pro žáky: 11:40 – 13:45
Externí odběr: 11:30 – 12:00

Provoz školní jídelny

Školní jídelna ZŠ Štěnovice nabízí všem zájemcům z řad žáků, zaměstnanců a cizích strávníků obědy podle platných vyhlášek ministerstva školství, podle zásad zdravé výživy, školní jídelna sleduje plnění tzv. spotřebního koše, zařazuje do jídelníčku ryby, zeleninu, ovoce a luštěniny. O kvalitní a chutnou stravu se stará tým vyučených kuchařek. Ve školní jídelně je zavedeno bezhotovostní placení stravného dle provozního řádu, který je vyvěšen ve ŠJ.
Vážení rodiče, abychom mohli vašim dětem poskytovat co nejlepší služby, budeme rádi, napíšete-li nám všechny vaše připomínky a náměty k chodu ŠJ na naši e-mailovou adresu jidelna@skolastenovice.cz.
  • Výdej obědů pro žáky je 11:40 – 13:45 hod, žáci dojíždějící mají při výdeji přednost.
  • Výdej obědů pro cizí strávníky: na rampě u ŠJ od 11:30 – 12:00.
  • Kontakty na vedoucí jídelny najdete v hlavičce této stránky nebo na stránce Kontakty.

Ceny obědů

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku.

Obědy lze odhlašovat na www.strava.cz do 14 hodin předchozího dne. Rodiče jsou povinni odhlašovat nepřítomné děti z obědů. První den plánované nepřítomnosti ve škole se považuje za pobyt ve škole. V dalších dnech nepřítomnosti dítěte ve škole může rodič požádat o stravování do jídlonosičů za plnou cenu (62,- Kč). Není možné, aby dítě v době nemoci docházelo do jídelny.

Věková skupinaCena
žáci 3 – 6 let22,- Kč
žáci 7 – 10 let25,- Kč
žáci 11 – 15 let27,- Kč
cizí strávníci62,- Kč
Chcete se přihlásit ke stravování?
Stáhněte si přihlášku v PDF.