Budoucí školáci

Organizace zápisů na ZŠ Štěnovice pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 se koná zápis k povinné školní docházce dne 4. dubna 2023.

Zápis se týká dětí, které  dosáhnou k 31. 8. 2023 věku 6 let.

Evidence uchazečů bude zpřístupněna prostřednictvím elektronického rezervačního systému od 15. 3. 2023 8:00

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/skolastenovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40492

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny 3 první třídy s celkovou kapacitou 59 dětí dle následujících kritérií přednostního přijetí:

  1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Štěnovice, které měly odklad povinné školní docházky
  2. Děti s místem trvalého pobytu v obci Štěnovice
  3. Nespádové děti, které měly odklad povinné školní docházky
  4. Nespádové děti, které mají sourozence v Základní škole Štěnovice
  5. Nespádové děti

Při větším počtu zájemců, než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku na úrovni kritéria 1) a 2) rozhodovat skutečnost, zda má zájemce zároveň v obci Štěnovice skutečné bydliště. Pokud dojde i přes kritérium skutečného bydliště u kritéria 1) a 2) k tomu, že bude více zájemců, než je kapacita přijetí, tak rozhoduje los. Při větším počtu zájemců, než je kapacita přijetí, bude na úrovni kritéria 3) až 5) rozhodovat vždy jen los. Sourozenci budou losováni vždy společně (jeden lístek pro losování).

Skutečnost, zda má zájemce své skutečné bydliště v obci Štěnovice, je prokazována čestným prohlášením zákonného zástupce zájemce.

{{else}}
{{ext}}
{{/if}}

{{{crop_title}}}

Velikost: {{bytesToSize size}}
Přidáno dne: {{created}}
Upraveno dne: {{modified}}
Stáhnout{{#if openpdflink}}Náhled {{else}}{{#if viewerlink}}Náhled {{/if}}{{/if}}
{{/each}}
{{/if}}
pdf

Prohlášení bydliště

Velikost: 123.35 KB
Přidáno dne: 15-03-2023
Upraveno dne: 15-03-2023
pdf

zadost-o-prijeti

Velikost: 410.77 KB
Přidáno dne: 17-12-2020
Upraveno dne: 17-12-2020
pdf

zadost-o-odklad

Velikost: 411.57 KB
Přidáno dne: 17-12-2020
Upraveno dne: 17-12-2020
pdf

predcasny-nastup

Velikost: 409.64 KB
Přidáno dne: 17-12-2020
Upraveno dne: 17-12-2020
“Společně dokážeme víc.”
Skip to content