Obec Štěnovice

Obec Štěnovice leží v údolí řeky Úhlavy nedaleko od Plzně. První dochovaná písemná zpráva pochází zhruba z r. 1327. Hovoří se o Štěnovické tvrzi, ze které se dochoval vysoký obranný val. V letech 1327 – 1344 tvrz obýval Jaroslav ze Štěnovic a pak jeho syn Jindřich. V husitské době patřila tvrz rodu Babiánků. Roku 1421 byla Plzeňskými dobyta. Majitelem se znovu stává katolická větev Babiánků, kteří roku 1440 tvrz prodávají.

Jednu dominantu obce tvoří barokní kostel sv. Prokopa s klášterem trinitářů, postavený v roce 1753. V roce 1786 císař Josef I. klášter zrušil a zřídil z něho faru, ze které se v roce 1788 stává škola. Roku 1896 byla postavena škola nová, která sloužila až do roku 1982, tedy do doby, než byla postavena nová, současná ZŠ.

Druhou dominantou obce je barokní zámek postavený v roce 1723. Je vyzdoben freskami od J. J. Luxe. Před zámkem jsou umístěny sochy sv. Floriana, sv. Josefa a sv. Iva z roku 1725. Ve Štěnovicích se také nachází židovský hřbitov. Štěnovice byly převážně zemědělskou obcí, postupně byly rozšířeny o lihovar a pivovar, kde se až do roku 1943 vařilo dobré a známé pivo. Po válce byla přechodně výroba piva obnovena, ale v roce 1946 postupně zastavena. Počátek těžby známé a kvalitní štěnovické žuly je datován rokem 1854.

Skip to content