Metodik primární prevence

Prevencí rozumíme veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům rizikového chování, případně minimalizovat jejich negativní dopad, včetně dalšího šíření.

Metodik primární prevence je pedagogický pracovník, který se zabývá určitými problémy jednotlivců nebo školních kolektivů.
Metodik primární prevence: Mgr. Jana Vacátková, Mgr. Andrea Suchardová
Kontakt: vacatkovaj@skolastenovice.cz a suchardovaa@skolastenovice.cz
Konzultační hodiny: vždy podle dohody,
nejvhodněji Po, St, Pá – 7:15 – 8:00 nebo St, Pá – 13:15 – 15:30

O jaké problémy se jedná?

 • šikana, kyberšikana
 • vandalismus, kriminalita, delikvence
 • problematické vztahy (žák – žák, žák – učitel)
 • záškoláctví
 • závislost na návykových látkách, počítačích, hracích automatech

Informace pro žáky

Jsem tu pro vás, zejména když…

 • vás něco trápí a chcete si promluvit
 • vám někdo ubližuje (třeba i přes internet)
 • znáte někoho, kdo padá / spadl do problému a potřebuje pomoc, ale nechce
 • jste sami v průšvihu a nevíte, jak z něho ven
 • se necítíte dobře ve třídě

Informace pro rodiče

Kdy vyhledat pomoc metodika primární prevence?

 • Moje dítě se dostalo do nevhodné party.
 • Moje dítě najednou přestalo chtít chodit do školy, mám podezření, že se něco děje.
 • Moje dítě je závislé na počítači.
 • Moje dítě se chová „nějak divně“, já jeho chování nechápu.
 • Moje dítě mnohem méně jí (nebo dokonce vůbec) nebo po jídle často zvrací. Mám strach z anorexie či bulimie.
 • Moje dítě vyzkoušelo alkohol / jinou drogu / možná je stále v kontaktu s drogou.
 • Moje dítě kouří.

Jak metodik pomáhá?

 • Vede nebo je přítomen rozhovorům (např. rodič x škola).
 • Provádí šetření a rozhovory s žáky.
 • Poskytuje informace o problému, dodává kontakty na pomáhající organizace.
 • Hledá s vámi cestu k řešení problému (řeší problém s vyučujícími, kterých se to týká, s vedením školy, s PPP / Střediskem výchovné péče, Policií ČR…).

Výchovný poradce pro 1. a 2.stupeň, kariérový poradce

Rodiče mají možnost konzultovat s výchovným poradcem výchovné i vzdělávací problémy svých dětí. Na druhém stupni ZŠ již mohou žáci přijít na konzultaci také sami.

I. stupeň

pí. uč. Mgr. Jana Vacátková – vacatkovaj@skolastenovice.cz
Poruchy učení a chování, kontakt na speciální psychology a pedagogy.
Konzultace: Po – Pá 7.30 – 8.00 h
Po předchozí domluvě je možný i jiný termín konzultace.

II. stupeň

pí. uč. Mgr. Jana Vacátková – vacatkovaj@skolastenovice.cz
Poradce pro volbu povolání, informace, přihlášky pro vycházející žáky.
Konzultace pro rodiče: Po – Pá 7.30 – 8.00 h
nebo po předchozí domluvě možný i jiný termín
Konzultace pro žáky: kdykoliv

DOD konané ve školním roce 2022-23


Změny ve školách a nabídkách oborů 2023-24
jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání


ČÍM BUDU 2022

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na SŠ 2020


Základní informace pro vycházející žáky


Webové stránky pro ZŠ aktualizováno 2020Průvodce devítkou 2022-2023


Skip to content