Informace o pronájmu

Pronájem tělocvičny

Pronájem školních prostor

Škola nabízí možnost pronájmu auly, učeben (tel. 377 916 343; pí. Krásná) a tělocvičen (tel. 377 916 345; pí. Pechová).

Pronájem venkovních sportovišť

Informace o pronájmu tenisových kurtů a dalších venkovních hřišť dostanete na OÚ Štěnovice.

“Věříme na harmonickou výchovu a prožitky, které by měly pozitivní vliv na rozvoj dítěte.”