Charakteristika školy

Naše vize

Základní škola Štěnovice poskytuje žákům úplné všeobecné základní vzdělávání. Kvalitní pedagogický sbor rozvíjí u žáků samostatnost, zodpovědnost, toleranci, vzájemnou úctu, spolupráci a tvořivost. Důležité je pro nás pozitivní klima a bezpečné prostředí. Naši žáci jsou tradičně úspěšní v řadě soutěží a olympiád.

Smysluplné trávení volného času žákům nabízí školní družina, kroužky a mimoškolní aktivity. Školu volí rodiče, kterým jde o zdravý a harmonický rozvoj jejich dítěte.

Znalost cizích jazyků patří do základního vzdělání

Výuka anglického jazyka probíhá nově od 1. třídy. Na druhém stupni se žáci jako 2. cizí jazyk učí němčinu. Své jazykové dovednosti rozvíjíme při spolupráci s partnerskou školou z německého Tiefenbachu.

Moderní učebny a pomůcky

Škola disponuje v současnosti 22 kmenovými třídami. Postupně pracujeme na obnově vybavení a prostorových podmínkách odborných učeben. Jejich modernizace je naším cílem na nejbližší léta.

Počítače jsou samozřejmostí

Naše škola se zaměřuje na informační a komunikační technologie již řadu let. Díky tomu obdržela několik ocenění za realizaci projektů v oblasti informačních technologií.

Ve školním roce 2004/2005 jsme získali 1. místo z celé České republiky na celostátní konferenci “Počítače ve škole”. Ve školním roce 2005/2006 jsme obdrželi 2. místo v Plzeňském kraji v projektu “Spolu to dokážem – umět a znát, abychom si v životě věděli rady”.

Získali jsme čestný titul Informační centrum SIPVZ. Odborníci z řad učitelů poskytují počítačové vzdělání dalším pedagogům ve volitelných modulech počítačová grafika, digitální fotografie nebo užití multimediální a mediální výchovy ve výuce.

Interaktivní tabule – revoluce ve výuce

Použití interaktivních tabulí je revoluce ve školní výuce srovnatelná snad pouze s vynálezem knihtisku. Rozvoj výpočetní techniky v devadesátých letech minulého století sice přinesl pokrok i ve školství, nicméně až vznik interaktivní tabule znamenal zásadní průlom v práci učitele ve třídě. Interaktivní tabule dokáže výuku patřičně “rozhýbat” pomocí animací, videa a interaktivních cvičení.

iPad – nejmodernější světový trend

Držíme krok s nejmodernějšími technologiemi a světovými trendy a od školního roku 2012/2013 jsme pilotní školou nakladatelství Fraus v projektu náhrady klasických učebnic za počítače, ve kterých jsou elektronické učebnice nainstalovány. Pilotního projektu se zkušebně v několika předmětech účastní žáci 8. ročníku.

“Věříme na harmonickou výchovu a prožitky, které by měly pozitivní vliv na rozvoj dítěte.”

Sport

Vedle zaměření na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky je další prioritou naší školy sport. Tělesný rozvoj dítěte je v harmonickém souladu s duševním vzděláním. Škola disponuje dvěma tělocvičnami. Větší z nich je vybavena umělohmotným povrchem o rozměrech 36 x 16 m a tribunou pro 200 sedících diváků. Menší má povrch ze dřeva a rozměry 24 x 12 m. Kromě toho se využívají venkovní hřiště na fotbal, atletiku a tenis. Škola se orientuje zejména na lehkou atletiku, házenou, tenis a míčové hry.

Výtvarná výchova je součástí vzdělání

Výuka výtvarné výchovy je zaměřena na rozvinutí všech výtvarných složek. Kromě kreslení je již od 1. třídy důležitou součástí výtvarného rozvoje dítěte práce s hlínou. Výtvory si děti mohou vypálit ve vlastní keramické peci. Starší děti si mohou zkusit počítačovou grafiku, práci s digitální fotografií nebo s videem. Během roku se žáci zúčastňují projekce filmových festivalů Filmák nebo Finále a navštěvují představení plzeňských divadel. Výtvarné výchově se děti mohou věnovati i po vyučování v zájmových kroužcích.

Kvalitní učebnice je klíčem k úspěchu

Podle zahraničních průzkumů rozhoduje učebnice z přibližně jedné čtvrtiny o úspěchu či neúspěchu vyučovacího procesu. Učebnice je navíc důležitým spojovacím článkem mezi školou a rodiči. Těm umožňuje nejen sledovat průběh výukového procesu, ale účinně se do něj zapojit v případech, kdy to situace vyžaduje (nemoc dítěte, absence, ztráta kontaktu se třídou apod.). Toho si je naše škola vědoma, a proto pečlivě monitoruje aktuální nabídku odborných nakladatelství a investuje pouze do nákupu nejmodernějších učebnic.

Nechte děti po škole

Štěnovická škola nabízí dětem řadu odpoledních aktivit, při kterých mohou rozvíjet svůj přirozený talent.

Skip to content